ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Προφίλ εταιρείας

Ο «Όμιλος Ρουμελιώτη» είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με παρουσία στους νομούς ΑΧΑΪΑΣ και ΗΛΕΙΑΣ στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 18 Supermarkets, 2 πολυκαταστήματα, και πάνω από 200 εργαζόμενους.
Είναι μέλος του Ομίλου ΕΛΟΜΑΣ και δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου από το 2000.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ

Προφίλ υποψηφίου

• Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ -ΤΕΙ
• Άριστη γνώση προγραμματισμού ( πχ php, java,c,pascal , κλπ ).
• Καλή γνώση βάσεων δεδομένων ( SQL ).
• Καλή γνώση αγγλικών
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ( άνδρες υποψήφιοι )
Επιθυμητά επιπλέον προσόντα
• Εμπειρία σε παρόμοια θέση
• Γνώσεις οικονομικών-λογιστικής Παροχές
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών , ανάλογα με τα προσόντα
• Πλήρη ασφάλιση & 8 ώρη εργασία
• Προοπτικές εξέλιξης

Παροχές

• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών