Περιγραφή θέσης

Υπεύθυνος-Υπεύθυνη   Μισθοδοσίας – Ανθρώπινου δυναμικού

Προφίλ εταιρείας

Ο «Όμιλος Ρουμελιώτη» είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με παρουσία στους νομούς ΑΧΑΪΑΣ και ΗΛΕΙΑΣ στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 18 Supermarkets, 2 πολυκαταστήματα, και πάνω από 200 εργαζόμενους.
Είναι μέλος του Ομίλου ΕΛΟΜΑΣ και δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου από το 2000.

Υποχρεώσεις θέσης

  • Προετοιμασία, έλεγχος, επεξεργασία και έκδοση μισθοδοσίας
  • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση εργαζομένων, σχετικά με θέματα εργατικής νομοθεσίας (προσλήψεις, αποχωρήσεις, μεταβολές, συμβάσεις εργασίας, ωράρια, έξοδα, αποδοχές, άδειες, ασθένειες, ωρομέτρηση, κτλ)
  • Καταχωρήσεις και διαχείριση εντύπων στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ΕΦΚΑ, ΛΑΕΚ, κλπ 
  • Καταγραφή, ανάλυση και υλοποίηση διαδικασιών Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού (αξιολόγηση, bonus, reporting, κλπ)

Προφίλ υποψηφίου

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας 
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών MS Excel
  • Ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών καθηκόντων ταυτόχρονα και απόδοσης σε συνθήκες πίεσης
  • Επαγγελματισμός, ευελιξία, οργάνωση και συνέπεια
  • Θετική παρουσία, διάθεση για δουλειά, προθυμία και ευγένεια

Παροχές

• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
• Προοπτικές εξέλιξης
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών