Περιγραφή θέσης
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προφίλ εταιρείας
Ο «Όμιλος Ρουμελιώτη» είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με παρουσία στους νομούς ΑΧΑΪΑΣ και ΗΛΕΙΑΣ στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 18 Supermarkets, 2 πολυκαταστήματα, και πάνω από 200 εργαζόμενους.
Είναι μέλος του Ομίλου ΕΛΟΜΑΣ και δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου από το 2000.
Στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, αναζητά συνεργάτη με τα εξής χαρακτηριστικά:

Υποχρεώσεις θέσης
• Διαχείριση προϊόντων τμήματος
• Εξυπηρέτηση πελατών
• Καθαριότητα καταστήματος
• Συνεργασία με το προσωπικό και τα στελέχη για την επίτευξη των στόχων της ομάδας

Προφίλ υποψηφίου
• Ευχάριστη, εξωστρεφής και δυναμική προσωπικότητα
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Γνώσεις αγγλικών (επιθυμητό, όχι απαραίτητο)
• Ευχέρεια στην επικοινωνία
• Πνεύμα συνεργασίας

Παροχές
• Προοπτικές εξέλιξης
• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας