Περιγραφή θέσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Προφίλ εταιρείας

Ο «Όμιλος Ρουμελιώτη» είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία με παρουσία στους νομούς ΑΧΑΪΑΣ και ΗΛΕΙΑΣ στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 18 Supermarkets, 2 πολυκαταστήματα, και πάνω από 200 εργαζόμενους.
Είναι μέλος του Ομίλου ΕΛΟΜΑΣ και δραστηριοποιείται στο χώρο του λιανεμπορίου από το 2000.

Υποχρεώσεις θέσης

• Διαχείριση προϊόντων τμήματος
• Εξυπηρέτηση πελατών
• Καθαριότητα καταστήματος
• Συνεργασία με το προσωπικό και τα στελέχη για την επίτευξη των στόχων της ομάδας

Προφίλ υποψηφίου

• Ευχάριστη, εξωστρεφής και δυναμική προσωπικότητα
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Γνώσεις αγγλικών (επιθυμητό, όχι απαραίτητο)
• Ευχέρεια στην επικοινωνία
• Πνεύμα συνεργασίας

Παροχές

• Προοπτικές εξέλιξης
• Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας