ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ


  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Η εταιρεία Γ. Ρουμελιώτης ΑΕΒΕ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα στοιχεία που χορηγούνται στη φόρμα παραπόνων είναι εμπιστευτικά, διατηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται έως την τελική τους αξιολόγηση.
  Δεν πωλούνται και δεν ενοικιάζονται σε κανέναν τρίτο. Επίσης, δε γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το Νόμο και τις αντίστοιχες κρατικές αρχές. Με την αποδοχή των όρων συναινώ στην επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που εκουσίως εκχωρώ στη Γ. Ρουμελιώτης ΑΕΒΕ, η οποία εναπόκειται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).Η συναίνεσή μου αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικό
  αίτημα στο email pdp@roumeliotis-sm.gr

  Έχω διαβάσει και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τους παραπάνω Όρους Χρήσης

  [recaptcha]