ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Η εταιρεία Γ. Ρουμελιώτης ΑΕΒΕ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Τα στοιχεία που χορηγούνται στη φόρμα συμπλήρωσης βιογραφικού είναι εμπιστευτικά, διατηρούνται σε αρχείο και επεξεργάζονται έως την τελική τους αξιολόγηση.
  Δεν πωλούνται και δεν ενοικιάζονται σε κανέναν τρίτο. Επίσης, δε γνωστοποιούνται σε κανέναν τρίτο εκτός αν αυτό απαιτηθεί από το Νόμο και τις αντίστοιχες κρατικές αρχές.
  Μοναδικός σκοπός της αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων των υποψηφίων είναι η αξιολόγηση των ικανοτήτων τους για την κάλυψη θέσης για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους ή για την κάλυψη άλλης θέσης που εκτιμά η εταιρεία Γ. Ρουμελιώτης ΑΕΒΕ ότι συνάδει με τις δεξιότητές τους.
  Με την αποδοχή των όρων συναινώ στην επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων που εκουσίως εκχωρώ στη Γ. Ρουμελιώτης ΑΕΒΕ, η οποία εναπόκειται στις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).
  Η συναίνεσή μου αυτή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανακληθεί, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο email pdp@roumeliotis-sm.gr

  Έχω διαβάσει και ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ τους παραπάνω Όρους Χρήσης

  [recaptcha]